Auto Arbanas d.o.o.

Velika Gorica

Sisačka 45
10410 Velika Gorica

Radno vrijeme

Prodaja Servis
Nedjelja - -
Ponedjeljak 08.00-18.00 07.30-17.00
Utorak 08.00-18.00 07.30-17.00
Srijeda 08.00-18.00 07.30-17.00
Cetvrtak 08.00-18.00 07.30-17.00
Petak 08.00-18.00 07.30-17.00
Subota 08.00-13.00 -
Europski strukturni i investicjski fondovi
Europski strukturni i investicjski fondovi

NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

 


Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: Nije primjenjivo

Naziv projekta: Rekonstrukcija i poboljšanje poslovnog razvoja društva Auto Arbanas d.o.o

OIB korisnika: 98352441242

Naziv korisnika: Auto Arbanas d.o.o.  

Lokacija: Grad Velika Gorica

Kontakt telefon: +38516222-036

Email: drago@mazda-arbanas.hr

Vrsta nabave: Radovi,

Datum objave: 17.8.2016.

Rok za dostavu ponuda: 7.9.2016.

Kratki opis nabave: Rekonstrukcija i dogradnja objekta za potrebe proširenja salona na lokaciji Velika Gorica, Sisačka ulica 45, k.č.br.5332, k.o. Velika Gorica, Republika Hrvatska. Izvođenje građevinsko-obrtnih radova, hidrantske mreže, vodovoda i kanalizacije, izgradnja pristupne ceste, manipulativnih površina, parkirališta i odvodnje s prometnica.
 
 Radovi će se izvršiti sukladno:
 1) Glavnom projektu br. 24-06/14
 2) Troškovnicima i Tehničkoj specifikaciji
 
 Predmetne radove potrebno je izvesti u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), pravilima struke, tehničkim uputama i rješenjima priložene dokumentacije ovoj Dokumentaciji za nadmetanje, posebnim zahtjevima Naručitelja i ostalim važećim hrvatskim normama i pravilima struke.
 Radovi se sastoje od: izvođenja građevinskih radova, završnog uređenja i testiranja funkcionalnosti i izdržljivosti građevine - sve opisano u sklopu Dokumentacije za nadmetanje i priloga.

Dokumentacija:
Obavijest o nabavi - PDF dokument
Dokumentacija za nadmetanje - PDF dokument, Izmjena dokumentacije - PDF dokument
Troškovnik - PDF dokument, Troškovnik 25.08.2016 - PDF dokument
Glavni Projekt - PDF DWG 

Velika Gorica, 17.08.2016.Nabava opreme


Vrsta nabave: Oprema,

Datum objave: 01.02.2017.

Rok za dostavu ponuda: 22.02.2017.

Kratki opis nabave: Oprema objekta pri rekonstrukcija i dogradnji objekta za potrebe proširenja salona na lokaciji Velika Gorica, Sisačka ulica 45


Nabava opreme za potrebe servisa - Dokumentacija za nadmetanje - PDF dokument
Obavijest o nabavi - Rekonstrukcija i poboljšanje poslovnog razvoja - PDF dokumentVelika Gorica, 01.02.2017.

Login